Haarlem zet OV-fiets op straat
Persbericht: Haarlem zet OV-Fiets op straat

Utrecht, 9 juli 2010

Start proef expirimentele huurlocaties in binnenstad

Op 9 juli heeft de Haarlemse wethouder Rob van Doorn van mobiliteit en duurzaamheid de eerste zelfservice straatstalling van OV-fiets in gebruik genomen. Dat deed hij door een OV-fietspas voor de chiplezer in een speciaal geprogrammeerde fietsenstandaard te houden. Klepje openen om de fietssleutel te pakken en wegrijden. Een zelfservice locatie van OV-fiets was nog nooit zo gebruiksvriendelijk! Haarlem beschikt nu over twee straatstallingen, bestaande uit vier fietsenstandaards met elk twee fietsen. Ze staan los van elkaar op straat, op het Verwulft en het Houtplein bij belangrijke bushaltes. Zo kunnen buspassagiers hun weg in Haarlem gemakkelijk vervolgen per OV-fiets. De ingebruikname is de start van een proef om te kijken of dit type huurlocatie een geschikte manier is om OV-fiets in de binnenstad aan te bieden. De Gemeente Haarlem ondersteunt de proef in haar streven klimaatneutraal te zijn in 2030.

    

 
wethouder Rob van Doorn opent de proef expirimentele huurlocaties

Nieuw aan de huurlocatie is dat Ov-fietsen in de buitenlucht in een standaard staan. Ook nieuw is dat de huurder alleen zijn Ov-fietspas voor een chiphouder hoeft te houden. Zonder verdere voorbereiding kunnen houders van een Ov-fietspas op deze manier een Ov-fiets huren. Andere abonnees moeten eerst hun chipcode koppelen aan hun pas met behulp van de online helpdesk van:

http://www.023ov.nl een website waarop alle informatie over deze proeflocatie is te vinden.

 
 


Testen op houdbaarheid
De proef met de straatstallingen loopt tot eind september en moet uitwijzen of dit nieuwe type huurlocatie werkt voor Ov-fiets. Ook gebruiksvriendelijkheid, technische werking, beheer en onderhoud van stalling en fietsen wordt getest. Tijdens de proef is het Haarlemse EcoSol in de buurt. Medewerkers van EcoSol zorgen voor controle en onderhoud van fietsen, zijn telefonisch bereikbaar bij problemen, en houden gedurende de proefperiode precies bij hoeveel assistentie en onderhoud nodig is. Ook wordt onderzocht wat de verschillen zijn in het gebruik van de stalling aan het Houtplein, vlak buiten het centrum, en de stalling aan het Verwulft in het hart van de stad.


   

 wethouder Rob van Doorn en directeur Kai 
 Mook van Ov-fiets op weg
Heel Haarlem bereikbaar per OV
'Haarlem is er trots op deze innovatie in de stad te kunnen presenteren', aldus Wethouder Rob van Doorn. 'Wie met de trein of snelbus komt, kan snel verder reizen per Ov-fiets en zo is elk plekje in de stad goed bereikbaar voor openbaar vervoer-reizigers. Zo zijn er steeds minder redenen om de auto te verkiezen, en dat is goed voor de luchtkwaliteit, de gezondheid en besparing op fossiele brandstoffen'. 'Voor NS Ov-fiets is het nieuwe type stalling ook een belangrijke doorbraak. Directeur Kaj Mook: 'Ov-fietsen op straat vallen meer op dus nodigen eerder uit tot gebruik. Bovendien is dit een goedkope manier en mooie oplossing. Waarbij we natuurlijk ook heel trots zijn op de gebruikersvriendelijkheid van deze huurlocaties. Voor de binnensteden zouden straatstallingen een mooie oplossing kunnen zijn, dus we zijn heel benieuwd naar de resultaten van de proef'.
 


Houders van een Ov-fietspas kunnen op deze manier een Ov-fiets huren

 

 

De ontwikkeling
De innovatieve huurlocaties in Haarlemzijn ontwikkeld in het kader van het subdidieprogramma ketenmobiliteit van Agentschap NL. NS OV-fiets werkte hierbij samen met EcoSol en Lock'n'Go, dienstverlener in veilig parkeren van fietsen. EcoSol initieerde het project, omdat ze mogelijkheden zag in een fietsklem van Lock'n'Go voorzien van OV-fietsen. EcoSol ontwikkelde en produceerde vervolgens het sleutelkluisje. Lock'n'Go ontwikkelde een speciale fietsklem voorzien van nieuwe electronica en software, zodat de klemmen kunnen communiceren met het OV-fietssysteem. Ook zorgde Lock'n'Go voor mogelijkheden tot plaatsing in de stad. NS OV-fiets organiseerde de softwareconnecties, stelde fietsen ter beschikking en opereerde als intermediair.

Noot aan de redactie:
Foto's van de straatstalling vindt u op
www.ov-fiets.nl onder over OV-fiets/pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
NS Woordvoering: Aukje RypmaOver NS OV-fiets

OV-fiets is de gemakkelijke huurfiets voor het laatste stukje van de reis. Vanaf het station, of een ander overstappunt, kan de reiziger zijn weg vervolgen per OV-fiets. Met OV-fiets biedt NS de reiziger vervoer van deur tot deur. Klanten van OV-fiets kunnen snel en gemakkelijk, zonder borg of legitimatie, een OV-fiets huren. De kosten worden achteraf automatisch geïnd.OV-fiets is beschikbaar op ruim 200 huurlocaties. Bij ruim 150 stations, maar ook bij diverse metro- en bushaltes, en bij een aantal P+R terreinen. In 2009 werden 670.000 ritten per OV-fiets gemaakt. Alle informatie over OV-fiets is te vinden op www.ov-fiets.nl


EcoSol
EcoSol is een organisatie, die mensen (weer) aan het werk wil helpen op basis van projecten met maatschappelijk belang. EcoSol is actief op het gebied van re-integratie, scholing, werkbegeleiding en dagbesteding. Mensen die via de reguliere kanalen niet zo makkelijk aan werk kunnen komen, kunnen via EcoSol zichzelf ontplooien en een maatschappelijke bijdrage leveren. Die bijdrage wordt geleverd op het gebied van milieu en leefbaarheid. Zo is EcoSol vanaf het begin (november 2007) betrokken geweest bij Haarlem Klimaatneutraal 2030. Mobiliteit, met een hoofdrol voor fietsen, is een van de aandachtspunten van EcoSol. Zo ontwikkelt EcoSol innovatieve instrumenten voor controle en handhaving om het groeiende probleem van wildgeparkeerde fietsen in de Haarlemse binnenstad hanteerbaar te maken. EcoSol koppelt technologische vooruitgang aan maatschappelijke betrokkenheid, en zal daar waar mogelijk mensen inzetten die tot op heden geen toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

Voor informatie over duurzame mobiliteit bij EcoSol kunt u contact opnemen met Henk Sloos
(ontwikkelaar duurzame mobiliteit) via tel. nr: 023 543 09 70, 06-41466789 of via e-mail:
h.sloos@ecosol.nl


Lock'n'Go

Lock'n'Go is een innovatief stallingconcept tegen fietsdiefstal, dat bewezen heeft te voorzien in een behoefte. Het biedt enerzijds de veiligheid van een bewaakte stalling en anderzijds het gebruiksgemak van een traditionele (onbewaakte) stallingsplaats. De geautoriseerde gebruiker kan de stalling eenvoudig bedienen net een (OV-)pas of mobiele telefoon. Na een succesvolle pilot in Eindhoven is het Lock'n'Go concept van electronisch bewaakte fietsenstallingen inmiddels op 13 locaties geïmplementeerd. Binnenkort komen daar nog 10 locaties bij. In drie en half jaar tijd is er geen enkele fiets uit de Lock'n'Go stalling gestolen. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Gerwin Nent, telefoon 040-212 92 30


Gemeente Haarlem - Haarlem klimaat neutraal in 2030

Er bestaan al veel groene initiatieven in Haarlem. Projecten van woningcorporaties, banken, projectontwikkelaars, milieugroeperingen en de gemeente. Maar ook particuliere initiatieven. Alle projecten leveren een bijdrage aan de ambitie van een klimaatneutrale stad in 2030. Een stad waarin het energieverbruik per saldo niet tot uitstoot van CO2 of andere broeikasgassen leidt. Meer informatie en inspiratie op www.degroenemug.nl